Konferencja

Mamy zaszczyt zaprosić Państwa
 na doroczną Konferencję
 Europejskiego Stowarzyszenia Terapii Krótkoterminowej (European Brief Therapy Association, EBTA)

Kiedy?

15-17 września 2023
(piątek – niedziela)

Gdzie?

Sosnowiec, Polska

Wyższa Szkoła Humanitas

W jakiej cenie?

1125 zł dla EBTA

1250 zł dla PSTTSR

1350 zł cena regularna


Rejestracja
została zakończona

Tematem przewodnim tegorocznej Konferencji jest Rezyliencja (odporność psychiczna).

Będziemy przyglądać się temu, jak Podejście Skoncentrowane na Rozwiązaniach sprzyja tworzeniu przestrzeni i kontekstów do wzmacniania rezyliencji u osób borykających się z następstwami trudnych doświadczeń, w tym ze szczególnym uwzględniem dzieci i młodzieży.

Chcemy też zwrócić uwagę na kwestię “help the helpers”, czyli tego, jak „pomagacze” mogą dbać o siebie. Temat wydaje się nam szczególnie istotny w aktualnym czasie, gdzie wielu specjalistów-pomagaczy reagując na sytuację napaści Rosji na Ukrainę i toczącej się za naszą wschodnią granicą wojny podjęło się trudnego zadania pracy wokół interwencji kryzysowej, traumy, utraty. Część specjalistów, uchodźców z Ukrainy to ludzie, którzy pomagają, sami będąc w doświadczeniu wojny.

Mamy głęboką nadzieję, że Konferencja Europejskiego Stowarzyszenia Terapii Krótkoterminowej będzie miejscem spotkań, platformą wymiany doświadczeń i wzajemnego uczenia się dla zainteresowanych specjalistów tak z Polski, Ukrainy oraz całej Europy.

Organizatorzy

Organizatorzy
Skład Komitetu
Organizacyjnego
Konferencji:

 • Adrian Drdzeń
 • Magdalena Szutarska
 • Monika Kaźmierska
 • Agnieszka Mateja
 • Małgorzata Klich 

Kontakt do komitetu:
507 744 924 
kontakt@moc-wsparcia.pl

Skład Komitetu
Naukowego
Konferencji:

prof. dr hab. Henryk Cudak 
Akademia Humanitas w Sosnowcu

 • prof. UAM dr hab. Barbara Jankowiak
  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. UAM dr hab. Natalia Walter
  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. UMCS  dr hab. Teresa Zubrzycka-Maciąg
 • dr hab. Agnieszka Iwanicka
  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr hab. Joanna Kozielska
  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Aleksander Mańka
  Akademia Humanitas w Sosnowcu
 • dr Anna Gulczyńska
  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Ursula Bühlmann-Stähli
 • dr Marie-Christine Cabie
 • dr Paweł Dębski
  Śląski Uniwersytet Medyczny
 • dr n.med. Paweł Dobrakowski
  Akademia Humanitas
 • prof. dr hab Barbara Gawda
  Uniwersytet Marii Curie- Skłodowskiej w Lublinie
 • prof. WSH dr hab. Mirosław Harciarek
  Akademia Humanitas
 • dr hab. Gabriela Mikulaskova
 • dr n.med. Jarosław Szczygieł
  Akademia Humanitas
 • dr Marek Kuźnik
  Akademia Humanitas

Patronaty:

client-logo-5.png
client-logo-4.png
client-logo-3.png
client-logo-2.png
client-logo-1.png
Przewiń na górę