Harmonogram

WSPÓŁ-TWORZENIE REZYLIENCJI: SKONCENTROWANE NA ROZWIĄZANIU PRZYKŁADY INTERWENCJI W KRYZYSIE SUICYDALNYM ORAZ LECZENIU TRAUMY

WSPÓŁ-TWORZENIE REZYLIENCJI: SKONCENTROWANE NA ROZWIĄZANIU PRZYKŁADY INTERWENCJI W KRYZYSIE SUICYDALNYM ORAZ LECZENIU TRAUMY

Skoncentrowane na rozwiązaniu rozmowy mogą zapewnić środowisko, w którym klienci i terapeuci wydobywają, wzmacniają i spożytkowują rezyliencję. W tym interaktywnym warsztacie zgłębimy przypadki z praktyki Skoncentrowanej na Rozwiązaniu, z klientami, którzy zmagają się z kryzysem, utratą nadziei, stratą i zespołem stresu pourazowego. Uczestnicy będę obserwować i praktykować skoncentrowane na rozwiązaniu metody oraz nawyki językowe, które:
– mogą budować świadomość zasobów, zarówno tych wewnętrznych jak i zewnętrznych/systemowych;
– przywracać nadzieję i chęć do życia;
– konstruować bezpieczeństwo;
– oraz pomagać klientom w skupianiu się na tym, co jest w obszarze ich strefy wpływu.
Największe nadzieje związane z tym warsztatem są takie, że uczestnicy wezmą z niego dla siebie coś, co będą mogli od razu wykorzystać w swojej własnej pracy.

Rejestracja na warsztaty rozpoczyna się w środę, 1 sierpnia o godzinie 12:00

Rejestracja uczestników

 • 8:30-9:00

Rejestracja uczestników

Uroczyste otwarcie konferencji

 • 9:00-11:00
 • Stowarzyszenie, Humanitas, EBTA

Uroczyste otwarcie konferencji

Donut Rezyliencji Model pracy dla podejścia opartego na rezyliencji w czasie kryzysu

Kraina Świetlików

Specyfika pracy wsparciowej i terapeutycznej z osobami z doświadczeniem uchodźstwa

Kiedy klient jest skoncentrowany na rozwiązaniu? Studium przypadku z elementami mikroanalizy – badanie wstępne

 • 11:00-11:30

Przerwa kawowa

Warsztaty (sesja A, do wyboru 1 z 6)

 • 11:30-13:00

Warsztaty (sesja A, do wyboru 1 z 6)

Superwizja jako sposób budowania rezyliencji

Rezyliencja ucieleśniona. O tym, jak nasze ciało może stać się największym zasobem klienta (i terapeuty)

Skoncentrowana na Rozwiązaniach metoda Sandtray

Siła rezyliencji w rodzinie

Metody 3+1 wzmacniające odporność w terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach

Ciemna strona „zasobów”

Wzmocnienie rezyliencji poprzez skoncentrowane na rozwiązaniach systemowe konstelacje strukturalne.

 • 13:00-14:00

Przerwa obiadowa

Warsztaty (sesja B, do wyboru 1 z 6)

 • 14:00-15:30

Warsztaty (sesja B, do wyboru 1 z 6)

Donut Rezyliencji Model pracy dla podejścia opartego na rezyliencji w czasie kryzysu

EN / Odkrywanie zasobów i celów u młodzieży z doświadczeniem uchodźstwa- warsztat pokazujący zastosowanie kart zasobów i celów

Odporność profesjonalisty – niepewność może być naszym wyborem!

 • 14:00:15:30
 • Artur Lewiński, Jacek Szczepkowski
 • B4

Szczegóły wkrótce

Crafting Resilience: Curating the Stories that (Re)define Us

Rozwijanie współczucia jako jeden ze sposobów budowania rezyliencji 

Skrzynka z narzędziami skoncentrowanymi na rozwiązaniach do wzmocnienia odporności psychicznej młodych ludzi

 • 15:30-16:00

Przerwa kawowa

Warsztaty (sesja C, do wyboru 1 z 6)

 • 16:00-17:30

Warsztaty (sesja C, do wyboru 1 z 6)

Terapia skoncentrowana na rozwiązaniach i hipnoza w celu odkrycia odporności w terapii traumy

W cieniu ciała – czyli TSRowo o wspieraniu osób transpłciowych

Wzmocnienie rezyliencji poprzez skoncentrowane na rozwiązaniach systemowe konstelacje strukturalne.

„Terapeut(k)a też człowiek”- o rezyliencji z perspektywy „pomagacza”

EN / Wykorzystanie własnej odporności? (rezyliencji)

Różnorodność. Rezyliencja. Równowaga

EN / „Rób, jak głosisz” – praktyka TSR jako sposób na „self care”

Walne EBTA

 • 17:30-19:00

Walne EBTA

 • 20:00

Zarząd EBTA

Wykład + nagroda

 • 9:00-11:00

Wykład + nagroda


Dziedzictwo nadziei

Metaforyczna przemiana z Ofiary w Zwycięzcę

Neurobiologiczne korelaty rezyliencji w kontekście terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach

Zmiana Funkcji Neuropoznawczych i Stanu Psychicznego Poprzez Terapię Skoncentrowaną na Rozwiązaniach Wśród Klientów Doświadczających Depresji: Raport z Badań.

Najważniejsza podróż, to podróż w głąb siebie, czyli o tym jak zdobywcy Himalajów, docierając w zakamarki świata dzieci i młodzieży wspierają ich rozwój stosując filozofię i narzędzia Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach

 • 11:00-11:30

Przerwa kawowa

Warsztaty (sesja D, do wyboru 1 z 6)

 • 11:30-13:00

Warsztaty (sesja D, do wyboru 1 z 6)

Wyjątkowi bohaterowie: przywracanie rezyliencji uchodźcom po doświadczeniach tortur i traum

Podóż bohatera – wzmacnianie rezyliencji w oparciu o metaforę (przykład zastosowania kart metaforycznych COPE)

Kolektywna rezyliencja w szkołach, społecznościach i nie tylko z Katrin Berger i Tarą Gretton

Integracja doświadczeń psychodelicznych jako spożytkowanie wyborów na poszukiwanie zmian w normatywności klienta

Odporność psychiczna –  kompetencja mistrzów życia. Jak  wzmacniać rezyliencję z modelem 4C, metodą IFS i teorią poliwagalną w zgodzie z nurtem Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach.

Teatr Skoncentrowany na Rozwiązaniach w pracy z grupą

Skoncentrowana na Rozwiązaniach metoda Sandtray

 • 13:00-14:00

Przerwa obiadowa

Warsztaty (sesja E, do wyboru 1 z 6)

 • 14:00-15:30

Warsztaty (sesja E, do wyboru 1 z 6)

„Rób, jak głosisz” – praktyka TSR jako sposób na „self care”

Kiedy nieMożliwe staje się MOŻLIWE. O sposobach budowania wspólnotowości i sprawczości dzieci i młodzieży jako sposób na rozwój odporności psychicznej.

Lista badań EBTA 2022 – Trendy: Czego możemy się dowiedzieć o przygotowywaniu dobrych badań dotyczących praktyki skoncentrowanej na rozwiązaniach?

„A po trzecie… idę w naturę…”

Jeśli motyl robi różnicę – aspekty systemowe w praktyce skoncentrowanej na rozwiązaniach

 • 14:00-15:30
 • Adrian Drdzeń, Aleksander Mańka
 • E6

Magiczna rzeczywistość jako miejsce rozwijania odporności psychicznej

Odkrywanie zasobów i celów u młodzieży z doświadczeniem uchodźstwa- warsztat pokazujący zastosowanie kart zasobów i celów

 • 15:30-16:00

Przerwa kawowa

Warsztaty (sesja F, do wyboru 1 z 6)

 • 16:00-17:30

Warsztaty (sesja F, do wyboru 1 z 6)

Ptaki Rezyliencji w organizacjach szkolnych

Wzmacnianie odporności psychicznej u dzieci z doświadczeniem uchodźstwa- warsztat omawiający i pokazujący elementy naszego dużego projektu budowania odporności psychicznej

Skrzynka z narzędziami skoncentrowanymi na rozwiązaniach do wzmocnienia odporności psychicznej młodych ludzi

Jak pracować w perspektywie klienta, gdy klient nie mówi? – praca z dziećmi na przykładzie terapii z dziećmi w spektrum autyzmu.

Podóż bohatera – wzmacnianie rezyliencji w oparciu o metaforę (przykład zastosowania kart metaforycznych COPE)

Linia Życia – źródło zasobów i wyjątków

Wykorzystanie własnej odporności? (rezyliencji)

 • 18:00

Wspólne wyjście

 • 20:30-?

Wspólna kolacja i party

Sesja studencka

 • 10:00

Sesja studencka

Wydarzeniem towarzyszącym konferencji będzie sesja studencka. W ramach, której studenci kierunku psychologia Akademii Humanitas zaprezentują wyniki badań z zakresu rezyliencji w kontekście pandemii COVID-19.

Przewidziany zakres tematyczny sesji: 

 1. PRĘŻNOŚĆ PSYCHICZNA A JAKOŚĆ ŻYCIA WŚRÓD MŁODYCH DOROSŁYCH W CZASIE PANDEMII COVID-19
 2. OPTYMIZM I PRĘŻNOŚĆ PSYCHICZNA A TENDENCJE AGRESYWNE
 3. Spostrzegane wsparcie społeczne i prężność psychiczna, a nasilenie używania alkoholu, stresu i cech osobowości typu D wśród młodych dorosłych
 4. Ochronna rola poczucia koherencji wobec nasilenia objawów lękui depresji w czasach kryzysu zdrowotnego i humanitarnego
 5. Zachowania zdrowotne wśród młodych dorosłych a nasilenie lęku i depresji w okresie pandemii Covid-19
 6. Dojrzałość emocjonalna a style radzenia sobie ze stresem u młodych dorosłych
 7. Style przywiązania a stres i lęk wśród młodych dorosłych
 8. Ciemna Triada Osobowości a poczucie osamotnienia podczas pandemii COVID-19
 9. STRES I STYLE RADZENIA SOBIE ZE STRESEM A TENDENCJA DO SPOŻYWANIA ALKOHOLU WŚRÓD MŁODYCH DOROSŁYCH W CZASIE PANDEMII COVID-19
 10. Związek procesów tożsamościotwórczych z nasileniem lęku uogólnionego wśród młodych dorosłych
 11. Poczucie koherencji a teorie spiskowe dotyczące COVID-19
 12. Empatia a jakość życia podczas pandemii COVID-19 wśród młodych dorosłych

 

Wykłady

 • 9:00-11:00

Wykłady

 • 9:10-9:30
 • Haesun Moon

Szczegóły wkrótce

Trzy domy zmian – uproszczone, skoncentrowane na rozwiązaniach narzędzie służące facylitacji zmiany

 • 11:00-11:30

Przerwa kawowa

Zamknięcie + EBTA

 • 11:30-13:00

Zamknięcie + EBTA

 • 13:00-14:00

Przerwa obiadowa

Warsztat pokonferencyjny: Podejście do traumy, dysocjacji i stresu zorientowane na budowanie rezyliencji.

Warsztat pokonferencyjny: Podejście do traumy, dysocjacji i stresu zorientowane na budowanie rezyliencji.

Ten trwający pół dnia warsztat będzie uwzględniać nagranie studium przypadku, podczas którego zaprezentowane zostanie wykorzystanie podejścia zorientowanego na budowanie rezyliencji w dochodzeniu do siebie po doświadczeniach traumatycznych. Zbieranie użytecznych informacji od osób, które doświadczyły traumy może być traumatyzujące, dlatego ten warsztat oprze się na modelu, który będzie kierował tym procesem. Używając modelu „resilience doughnut” (w wolnym tłumaczeniu „pączek rezyliencji”) znajdziemy to, kto i gdzie jest najbardziej użytecznym zasobem zarówno w przeszłości jaki w teraźniejszości, a także porozmawiamy o użytych umiejętnościach, mając na względzie pełne szacunku i użyteczne podejście. Pomaganie ludziom w tym, by opowiedzieli swoje historie naprawcze, pomaga osobom na pierwszej linii pomocy utrzymać podejście, które jest uważne na ich własne umiejętności oraz mocne strony, wykorzystywane w przeszłości oraz pobudza nowy sposób myślenia o sytuacji. Będzie przestrzeń na dyskusję przypadku oraz refleksję nad tym podejściem. Osoby z pierwszej linii pomocy będą zaproszeni do opowiedzenia swoich własnych historii wychodzenia z kryzysu i historii naprawczych i rozważania użytecznych zasobów, które na tej drodze wykorzystywali. Uczestnicy zostaną zaproszeni do ćwiczenia tego modelu w praktyce podczas warsztatów. Jest nadzieja na to, że uczestnicy tego warsztatu spotkają się ze skłaniającym ich do refleksji, samorefleksji oraz praktycznym doświadczeniem.

Rejestracja na warsztaty rozpoczyna się w środę, 1 sierpnia o godzinie 12:00

Przewiń na górę