EBTA 2023

List of speakers:

piątek, 15-09-2023

Wykłady - piątek, 9:40-11:00

Session A - piątek, 11.30-13.00

Sesja B - piątek, 14.00-15.30

Artur Lewiński,
Jacek Szczepkowski, Katarzyna Szafrańska-Lejman, Joanna Roch

Haesun Moon

Olimpia Piłat-Pawlak

Sesja C - piątek, 16.00-17.30

Sobota, 16-09-2023

Wykłady - sobota, 9:10-11:00

Sesja D - sobota, 11.30-13.00

Sesja E - sobota, 14.00-15.30

Sesja F - sobota, 16.00-17.30

Niedziela, 17-09-2023

Wykłady - niedziela, 9:10-11:00