Zgłoszenia

Zgłoszenia wystąpień

Zapraszamy do zgłaszania działań w ramach Konferencji – prowadzenia warsztatów, open-space’ów, wykładów (jedno lub wieloautorskich). Językiem roboczym konferencji jest język angielski.

Propozycje swojej aktywności w ramach konferencji prosimy przesyłać na adres: ebta2023@gmail.com
Termin wysyłania propozycji: 20.06.2023 r.

Długość: maks. 200 słów

Streszczenie powinno określać jaki zakres tematyczny będzie poruszany w ramach wystąpienia.

Długość: maks. 200 słów

Streszczenie powinno zawierać: wprowadzenie, cele warsztatu, opis odbiorców warsztatu, ewentualne
wymagania dodatkowe

  • Czas trwania referatu to 15-20 minut – w zależności od liczby referatów w sesji.
  • Czas trwania warsztatu to 90 minut.

Termin wysyłania propozycji:
11.06.2023 r. 

Kontakt:
ebta2023@gmail.com

Przewiń na górę