Publikacja

Informacje dotyczące publikacji

Termin końcowy nadsyłania:
30.06.2023 r. 

Kontakt:
ebta2023@gmail.com

W ramach uczestnictwa w Konferencji proponujemy Państwu możliwość opublikowania swoich prac w formie rozdziału w monografii naukowej. Dla osób związanych ze środowiskiem naukowym monografia, może być ważnym elementem przy ocenie ewaluacyjnej dorobku naukowego. Dla osób nie związanych ze światem nauki monografia może stanowić satysfakcjonującą płaszczyznę przedstawienia swojej praktyki zawodowej.

Monografia zostanie wydana nakładem Wydawnictwa Akademii Humanitas, które zostało ujęte w wykazie wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe, zgodnie z komunikatem Ministra Edukacji i Nauki (Identyfikator Wydawnictwa 82700).

Artykuł powinien być przygotowany zgodnie z wytycznymi edytorskimi dostępnymi nas stronie:
https://www.humanitas.edu.pl/Informacje_dla_autorow
Artykuł należy przesłać mailowo na adres ebta2023@gmail.com. Termin końcowy na wysłanie artykułu do monografii: 30.06.2023 r.

Opiekunowie monografii: dr Anna Gulczyńska, dr Aleksander Mańka
Autorzy są zobligowani do przesłania pracy zgodnie z podaną datą. W przypadku wystąpienia opóźnień w przygotowaniu artykułu, skutkujących nieprzesłaniem rozdziału w terminie, prosimy o wcześniejszy kontakt mailowy w celu podjęcia indywidualnych ustaleń. Niedotrzymanie terminu może spowodować opóźnienie w publikacji.

Przewiń na górę